Kategorier
Sökmotoroptimering

Irrelevanta sökord

När det kommer till Google så är ett av de svåraste momenten att försöka skriva en sökmotoroptimerad text. Det bygger till viss del på arbetet kring sökordsanalysen där ett antal sökord väljs ut med intentionen att ”de här orden ska vi jobba med”.

Jag har när jag skriver den här texten valt att inte göra någon analys som definierar vilka ord jag ska använda när jag förmedlar detta. Den i särklass främsta anledningen är att det lätt blir väldigt onaturligt. En annan anledning är att jag i nuläget inte tar mig tiden för att göra en ordentlig plan över sökordsoptimeringen av den här sajten.

Baserar jag allt på en analys av vilka sökord jag vill arbeta mot, kommer det i princip innebära att jag måste slänga in sökorden jag vill fokusera på i:

  • Sidans Titel-tagg
  • Sidans Rubrik
  • Sidans brödtext
  • Under-rubrik
  • Alt-attribut på en bild

Dessutom skulle jag efter en enkel analys ha plockat fram en hel hop med sökord som jag bara hade tryckt in i texten på ett onaturligt sätt. Helt mot vad Google förespråkar i sina riktlinjer.

Observera att jag länkar till den engelskspråkiga texten, eftersom att jag baserat på känsla tycker att den engelskspråkiga titeln är bättre än vad den svenska är. (Instoppade sökord)